• Головна
 • Послуги
 • Агрохімічне обстеження ґрунтів

Комплексне агрохімічне обстеження ґрунтів

Відсутність інформації про вміст у ґрунті поживних речовин, висока вартість мінеральних добрив, не врахування погодних особливостей кліматичної зони може спричинити низьку ефективність виробництва і невиправдані фінансові витрати.

Технологія агрохімічного обстеження ґрунтів, яку розробила наша компанія, націлена на допомогу господарству:

 • підвищити ефективність використання ґрунтових ресурсів;
 • зменшити/оптимізувати використання мінеральних добрив;
 • підвищити урожайність сільськогосподарських культур;
 • зменшити собівартість продукції.

В основу нової методики агрохімічного обстеження покладений принцип сумісного використання досягнень сучасних технологій та архівних матеріалів ґрунтового обстеження. Зокрема, використовуються космічні знімки надвисокої роздільної здатності, на які наносяться контури кожного поля господарства та накладається цифрова карта ґрунтів.

Рис. 1 – Електронна карта полів господарства на основі космічного знімку.

Рис. 2 – Електронна карта ґрунтів господарства.

Рис. 3 – Об’єднана електронна карта полів і ґрунтів господарства.

Це дозволяє завчасно, до виїзду у поле, визначити місця відбору проб ґрунту, надати їм географічні координати та сформувати план-завдання виконання польових робіт. Порівняння показників у часі та просторі коректне завдяки точній географічній прив'язці місць відбору проб.

Рис. 4. – Польова електронна карта для відбору проб грунтів.

Перелік показників, які визначаються при обстеженні, залежить від побажань замовника та кінцевої мети роботи, а також від ґрунтово-кліматичної зони території дослідження. До основних показників, що характеризують родючість ґрунтів, відносять такі: реакція ґрунтового розчину (рН), вміст гумусу (органічної речовини), легкогідролізованого (амонійного, нітратного) азоту, рухомих форм фосфору, калію, сірки, кальцію, магнію, марганцю, цинку, міді, молібдену, бору.

Рис. 5. – Результати агрохімічного аналізу ґрунту.

За потреби, визначається вміст важких металів (свинцю, кадмію, ртуті та ін.), радіонуклідів (Cs137, Sr90), сольовий склад водної витяжки, сума увібраних основ тощо.

Відібрані проби ґрунту передаються в акредитовану лабораторію для здійснення агрохімічних аналізів, які виконують кваліфіковані аналітики на сучасних приладах, гарантуючи високу якість лабораторних досліджень.

За результатами агрохімічного аналізування ґрунту розробляється електронна інтерактивна карта полів господарства, яка містить:

 • схему полів з інформацією по кожному полю;
 • контури ґрунтових виділів з їх назвами;
 • точки відбору проб з агрохімічними показниками.

а)

б)

в)

Рис. 6. – Інтерактивна карта полів господарства (жовтим кольором позначені поля; червоним – границі ґрунтових виділів; булавки – місця відбору проб).

а) – на екран виведена інформація по полю; б) – інформація про ґрунт; в) – агрохімічні показники проби ґрунту.

Таким чином формується електронна геопросторова база даних господарства. Її можна щорічно чи щомісячно поповнювати інформацією, яка цікавить землекористувача – погодні умови, агротехнічні, організаційні заходи, застосування пестицидів, добрив чи будь-якою іншою. Електронна карта дозволяє оперативно отримувати інформацію по кожному полю чи точці відбору ґрунту відкидаючи необхідність незручних для аналізування і користування таблиць.

Інформація про реальний вміст в ґрунті поживних речовин, яку дає агрохімічне обстеження, дозволить зробити точні розрахунки доз мінеральних добрив для внесення під запланований урожай. Ті елементи живлення, які знаходяться в ґрунті в достатній кількості, дозволять зекономити на закупівлі мінеральних добрив, ціна на які зараз дуже висока.

За результатами агрохімічного обстеження ґрунтів замовник отримує:

В електронному вигляді:

 • інтерактивну карту полів з базою даних, яка містить територіально-адміністративну інформацію, результати агрохімічного обстеження, назви і шифри ґрунтів, площу культуру та ін.
 • карту ґрунтів господарства;
 • космічний знімок надвисокої роздільної здатності до 1 м;
 • результати лабораторних аналізів ґрунтів;
 • розрахунки норм мінеральних добрив по кожному полю під запланований урожай.

У друкованому вигляді:

 • схему полів і ґрунтів господарства на космічному знімку високої роздільної здатності (формат А-0)
 • офіційну відомість результатів аналізів всіх проб ґрунту;
 • розрахунки норм мінеральних добрив по кожному полю під запланований урожай.

Програмний продукт надається безкоштовно!

МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ ЗАМОВЛЕННЯ - 1000 ГЕКТАРІВ.

Наші контакти

Адреса:

Україна, 02072
м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 2, оф. 118

зв'яжіться з нами:

+380 44-577-33-70
+380 67-480-39-77
+380 63-254-21-97
+380 50-469-24-55
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.